• Esztergom 16°C/27°C
 • Pilismarót 16°C/27°C
 • Visegrád 16°C/28°C
 • Dunabogdány 16°C/28°C
 • Leányfalu 17°C/28°C
 • Szentendre 17°C/28°C
 • Csobánka 17°C/27°C
 • Pomáz, Lom-hegy 17°C/28°C
 • Budakalász 17°C/28°C
 • Tahitótfalu 17°C/28°C
 • Szob 16°C/27°C
 • Nagymaros 16°C/28°C
 • Kismaros 16°C/28°C
 • Verőce 16°C/28°C
 • Vác 16°C/28°C
 • Sződliget 17°C/28°C
 • Göd 17°C/28°C
 • Dunakeszi 17°C/28°C

Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek


A www.dunakanyargo.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

1. Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a DunakanyarGO milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a DunakanyarGO nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a DunakanyarGO honlapjáról hivatkozással érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

A www.dunakanyargo.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során a DunakanyarGO adatbázisa bizonyos adatokat automatikusan - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a DunakanyarGO honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a DunakanyarGO az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a DunakanyarGO rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva a DunakanyarGO nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

A DunakanyarGO a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása - érdekében. A DunakanyarGO azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a DunakanyarGO anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A DunakanyarGO által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a DunakanyarGO törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (DunakanyarGO 2623, Kismaros Monostor u  8421), vagy e-mailben (info@dunakanyargo.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban a DunakanyarGO nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését.

A weboldalon történő megjelenés és az esetleges adatkezelés hozzájáruláson alapul.

A jogellenes adatkezelés esetén a jogosult a weboldal üzemeltetőjénél és a tartalomszolgáltatónál tiltakozással vagy bírósági jogorvoslattal élhet.

6. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.
Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.


7. Az adatkezelésért felelős:

Az adatkezelést Néder László (info@dunakanyargo.hu) végzi, időtartama határozatlan.  Az adatok megismerésére kizárólagosan a www.dunakanyargo.hu felhasználói jogosultak.

A DunakanyarGO fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

 

E-mailjével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megküldött adatok a www.dunakanyargo.hu weboldalán szerepeljenek és az a Laufer Ferenc (info@dunakanyargo.hu) által üzemeltetett adatbázisban megtalálható legyen.

 

Amennyiben az Ön által szolgáltatott adatok az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) szerinti személyes adatokat is tartalmaznak, úgy a válasz email elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatok a www.dunakanyargo.hu weboldal működési céljainak megfelelően felhasználásra kerüljenek és az adatbázisban rögzítésre kerüljenek.

 

A weboldal üzemeltetője és a tartalomszolgáltató a válasz e-mailben átadott információk és adatok valódiságával kapcsolatosan és abból eredő bármilyen igénnyel szemben valamennyi felelősséget kizár.